Оценяване - Технологии на модата

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Оценяване

Системата за оценяване предвижда максимална оценка от 30 точки на всяка ваша работа, като от тези точки ще бъдат извадени:

  • От 1 до 3 точки за представяне на чертежът (прецизност, чистота, подреждане, яснота)

  • 2 точки за всяка направена грешка върху конструирането на базата

  • 1 точка за всяка седмица закъснение, след изтичане на крайният срок за предаване на работата

Няма да се наказва евентуално закъснение, ако ученикът предварително е изпратил предупреждение за такова.
Ученик, който не е удовлетворен от резултатът на своята работа, може да я повтори, но тогава крайната оценката ще е математически средната оценка от двете разработени работи.

При оценка под 20 точки, упражнението трябва да бъде повторено до достигане на изисквания лимит.

Назад към съдържанието | Назад към главното меню